Haulitornin ympäristön maaperästä on löytynyt korkeita lyijypitoisuuksia. (Kiva: Visa580)

Tampereen Pispalan Haulitornin alueen maaperän kunnostus- ja maarakennusurakkaa valmistelevat työt ovat alkaneet syyskuun loppupuolella.. Ensimmäisessä vaiheessa poistetaan puustoa ja pintamaita sekä valmistellaan massojen seulontapaikkaa.

Työt aloitetaan kaupungin omistamien tonttien alueilta (Haulikatu 1 ja 10). Varasto- ja seulonta-alueita sijoitetaan näille tonteille. Alueen kiinteistöihin järjestetään kulku työmaan aikana, muutoin työmaa-alueella liikkumista tulee välttää.

Maaperän kunnostusurakka sisältää muun muassa seuraavia työvaiheita: puuston ja pintakasvillisuuden poistoa, pintamaiden poistamista ja maankaivutöitä sekä täyttötöitä maa- ja kiviaineksilla sekä mullalla.

Töihin liittyen alueilla joudutaan kuljettamaan ja seulomaan massoja. Pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan vastaanottolaitoksiin. Haulitornin ympäristössä tehdään kunnostustöiden lisäksi kiveystöitä sekä suojarakenteiden valutöitä.

Maaperä puhdistetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen määräysten mukaisesti. Määräysten noudattamista seuraa työmaalla ympäristötekninen valvoja. Urakka valmistuu suunnitellulta osalta marraskuun lopussa.

Kunnostustyöt perustuvat kaupungin teettämiin tutkimuksiin, jotka liittyivät alueen asemakaavan muutokseen. Haulitorni on suojeltu, ja kaavauudistuksen päätavoite on Pispalan kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan säilyttäminen.

Tutkimusten ja riskinarvioinnin perusteella alueen maaperää tulee puhdistaa. Alueella havaittiin muun muassa korkeita lyijypitoisuuksia. Haitta-aineet ovat peräsin vuonna 1908 rakennetun ja toimintansa aloittaneen Haulitehtaan haulien valmistuksesta.

(Lähde: Tampereen kaupunki)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.