Uusi paineviemäri liittyy viemäritunneliin Strömsinlahden puistossa.

Helsingin Laajasaloon rakennetaan lähivuosina koti 10.000 asukkaalle, joten alueen viemäröintikapasiteettia on lisättävä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY rakentaa merenalaisen paineviemärin välille Laajasalo – Strömsinlahti nykyisen paineviemärin rinnalle. Halkaisijaltaan puolimetrisen (500 mm) paineviemärin pituus on noin viisi kilometriä.

Nykyinen, vuonna 1987 rakennettu ja mitoiltaan samanlainen paineviemäri, kulkee merenalaisena Laajasalon Pikku-Sarvastosta Vartiosaaren itäpuolitse Störmsinlahteen liittyen viemäritunneliin Strömsinlahden puistossa.

– Toinen merenalainen paineviemäri samaa viemärilinjaa noudattaen on kustannuksiltaan paras vaihtoehto taata viemäröinnin toimivuus Laajasalon alueella myös jatkossa. Samaa viemärilinjausta noudattamalla myös vaikutus lähiympäristöön tulee olemaan vähäistä ja rakentamisenaikaista, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Uusi paineviemäri lasketaan merenpohjalle myötäillen olemassa olevaa paineviemäriä niin, että syntyy riittävä, noin 5 metrin suojaetäisyys. Mustapuron suulle on rakennettu lintusaari, jonka itäpuolitse kulkee nykyinen paineviemäri. Uusi viemäri asennetaan kiertämään saaren länsipuolelta.

Putki asennetaan meren pohjaan painotettuna. Viemärin rantautumiskohdissa pohjaa ruopataan, jotta putki saadaan upotettua rannalla riittävään vesisyvyyteen. Merenpohjan pinnan haitta-aineita sisältävät ruoppausmassat sijoitetaan maalle luvanmukaiselle välivarastoalueelle tai loppusijoituspaikkaan. Pohjan pintakerroksen alapuoliset, haitta-aineettomat ruoppausmassat sijoitetaan tulevan putkilinjan läheisyyteen ja niillä peitetään viemäriputki sen asennuksen jälkeen.

Ruopattava vesi samenee lyhytkestoisesti ja paikallisesti. Ottaen huomioon ruoppausalueen koon ja etäisyydet uimarantoihin on töistä arvioitu vaikutus uimarantojen käyttöön hyvin vähäinen. Ruoppaus- ja putken laskutyöt ajoitetaan vilkkaimman uintikauden ulkopuolelle, jolloin mahdollisesta vähäisestä paikallisesta veden samentumisesta on uimareille mahdollisimman vähän haittaa. Ruoppaustyöt ajoitetaan niin, että ne häiritsevät mahdollisimman vähän kalojen mahdollista kutemista lähialueella.

Ei uusia rajoitteita vesiliikenteelle

Putken linjaus kulkee osan matkaa veneväylällä olemassa olevan putkilinjan vieressä, joten se ei aiheuta uusia rajoitteita vesiliikenteelle. Paineviemärin laskutyöt ajoitetaan vilkkaimman veneilykauden ulkopuolelle, jolloin veneväylän mahdollisesta osittaisesta sulkemisesta koituu mahdollisimman vähän häiriötä veneilijöille. Putkireitin läheisyydessä ei ole arvokkaita hylkyjä tai muita suojeltavia kohteita.

Hankkeella ei ole vaikutuksia ruoppausalueiden ja viemäriputkilinjan läheisiinkään luonnonsuojelukohteisiin eikä sillä ole merkittäviä vaikutuksia vesialueella oleviin rakenteisiin tai niiden käyttöön. Työn aikaisia vaikutuksia ympäristöön tullaan seuraamaan erillisen seurantaohjelman mukaisesti.

HSY:n hallitus valitsi perjantaina 17.6.2016 Laajasalon paineviemärin toteuttajaksi Graniittirakennus Kallio Oy:n 1 938 000,00 euroa (alv 0 %) kokonaishinnalla. Urakka jakautuu siten, että merenalitusosuus on noin 4 200 metriä ja maaosuus Laajasalon pumppaamolle noin 700 metriä. Maaosuuksilla työt alkavat heinä-elokuussa ja meriosuudella syyskuussa 2016.

(Lähde: HSY)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *