Lähes kaikissa kasvukeskuksissa valtion väylillä niiden kapasiteetti ylittyy sekä aamu- että iltapäiväruuhkassa, SKTY toteaa. (Kuva: Ville Miettinen)

Suomen kuntatekniikan yhdistys SKTY piti Kuntatekniikan päivät viime viikon lopulla Maarianhaminassa.

Vuosikokouksessaan SKTY kiinnitti huomiota siihen, että hallitus näyttää ymmärtäneen tulevaisuuden väylärakentamisen ja liikenneratkaisujen olevan muutakin kuin digitaalisia kehityshankkeita.

Julkilausumassaan SKTY viittasi kasvaneisiin liikenneväylien kehittämishankkeisiin: ”On kuitenkin hienoa, että hallitus tunnustaa, että Suomen teitä ei vielä kokonaan ole rakennettu. Monta tarpeellista hanketta jää vielä odottamaan valtion investointeja.”

Ohessa julkilausuma kokonaisuudessaan.

”Hyviä uutisia!

Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt siirtää vielä nimeämättömistä liikenneväylien kehittämishankkeista 364 miljoonaa euroa perusväylänpitoon ja yksityisteiden valtionavustuksiin vuosina 2017 – 2019. Rahoitus kohdistuu maanteiden, rautateiden ja yksityisteiden parantamiseen sekä kaupunkiseutujen liikennehankkeiden tukemiseen. Ohjelman valmistelussa on painotettu kaupunkiseutujen kasvun tukemista, elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeita sekä liikenneturvallisuutta. Maanteillä tyypillisiä toimenpiteitä ovat erilaiset liittymä- ja kaistajärjestelyt, teiden parantamiset, ohituskaistat ja rekkaparkit.

Lisäksi rahoituksesta kohdennetaan yhteensä 70 milj. euroa Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkiseuduille maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)-sopimusten tavoitteiden mukaisesti.

Tänään (perjantaina 10.6.) julkistetun linjauksen lisäksi on hallitus jo aiemmin päättänyt rahoittaa Tampereen raitiotietä sekä Raide-Jokeria Helsingissä ja Espoossa.

Hallituksen linjaukset otetaan kiitollisena vastaan Suomen kuntatekniikan yhdistyksen jäsenistössä!

Keskittymis- ja kaupungistumiskehitys on jatkunut Suomessa 1950-luvulta lähtien ja jatkuu edelleen seuraten kansainvälistä trendiä. Lähes kaikissa kasvukeskuksissa valtion väylillä niiden kapasiteetti ylittyy sekä aamu- että iltapäiväruuhkassa. Tämä johtaa jopa päivittäisiin onnettomuuksiin ja lisää liikenteen päästöjä merkittävästi. Kapasiteettiongelmat pakottavat liikennettä katuverkolle, jota ei ole mitoitettu seudullisia tarpeita varten. Kiitämme hallitusta siitä, että kaupunkiseutujen kasvun tukemiseen panostetaan kehittämällä infraa siellä missä liikennesuorite sitä eniten edellyttää.

Hyvää seudullista yhteistyötä on saatu toimimaan MAL -sopimusten aikaansaamiseksi. Hyvässä yhteistyössä ja mittavilla panostuksilla on saatu priorisoitua seutujen infran kehittämishankkeita. On hienoa, että tämä yhteistyö alkaa konkretisoitumaan infran kehittämishankkeiksi.

Liikennevirasto vannoo visiossaan ja strategioissaan digitaalisuuden nimeen ”Fiksut väylät ja älykäs liikenne – sinua varten”. Vallalla on tuntunut olevan henki siitä, että digitalisaatioon panostamalla liikkumistarpeet ovat tulevaisuudessa hoidettavissa. Infran kehittäminen löytyy strategiasta vain sivulauseena. Tämän päivän uutisten valossa on kuitenkin hienoa, että hallitus tunnustaa, että Suomen teitä ei vielä kokonaan ole rakennettu. Monta tarpeellista hanketta jää vielä odottamaan valtion investointeja.

Suomen kuntatekniikan yhdistys kiittää hallitusta ja Liikennevirastoa hyvistä linjauksista ja on oman jäsenistönsä kautta panostamassa kaupunkiseutujen kasvun tukemiseen, elinkeinoelämän ja työmatkaliikenteen tarpeiden huomioimiseen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen.”

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *