Myös mökkiläisille. Jätevesineuvoja Larissa Rimpiläinen neuvontakäynnillä. (Kuva: Sanna Laakso/VHVSY)

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry aloittaa kiinteistökohtaiset neuvontakäynnit kesäkuun alussa Espoossa ja Nurmijärvellä. Tavoitteena on tehdä kesän aikana 240 kiinteistökäyntiä kuntien valitsemilla alueilla.

Espoossa neuvonta kohdistetaan muun muassa Lakistonjoen ja Mankinjoen ympäristöön sekä Nuuksion Pitkäjärven pohjoispuolelle. Nurmijärvellä neuvontaa tarjotaan Palojoen ja Pinninnummen pohjavesialueilla ja Lepsämänjoen ympäristössä.

Aluevalinnoissa on painotettu ranta- ja pohjavesialueita, koska niillä kuormitusvaikutukset vesiin ovat suurimmat. Oman talousvesikaivon suojelua ei tule myöskään unohtaa, kun jätevesiä käsitellään tontilla.

Yhdistyksen neuvojat antavat kiinteistökäynneillä eväitä jätevesien tehokkaaseen käsittelyyn ja lähiympäristön tilan parantamiseen. Käyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös pyynnöstä valittujen alueiden ulkopuolella Espoossa ja Nurmijärvellä.

Neuvonta on puolueetonta ja maksutonta

 Neuvonta-alueilla kiinteistöjen omistajat saavat kirjeen ennen käyntiä. Kirjeessä ehdotettua käyntiaikaa on mahdollisuus vaihtaa sopivampaan. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle tai muille kolmansille osapuolille.

Käynneillä perehdytään kiinteistön jätevesijärjestelmään, annetaan arvokkaita ohjeita sen käytöstä ja huollosta, sekä arvioidaan järjestelmän uusimistarve ja parantamismahdollisuudet.

Mökkiläisillekin neuvontaa

Kiivain mökkeilykausi on alkamassa. Nyt onkin hyvä aika tarkistaa mökin jätevesien käsittely ja huussin kunto. Hajuton huussi ja toimiva jätevesijärjestelmä ovat mieluisan lomaelämyksen kulmakiviä. Myös kesämökeillä hajajätevesiasetuksen puhdistusvaatimuksia on noudatettava, jos mökki ei ole kantoveden varassa. Talousvesikaivo on myös hyvä huoltaa ennen lomaa.

Jätevesineuvonnassa annetaan ohjeita kuivakäymäläratkaisuihin ja käymälätuotosten jatkokäsittelyyn. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat usein ranta-alueilla, joilla jätevesien ja käymälätuotosten asianmukainen käsittely korostuu. Vapaa-ajan kiinteistöjen neuvonta painotetaan juhannuksesta heinäkuulle.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *