Jätevesien puhdistamiseen on useita keinoja, mutta ne nostaisivat vesimaksuja huomattavasti.

Pääravinteiden fosforin ja typen poiston parantamiseen on useita teknisiä ratkaisuja. Vesilaitosyhdistyksen teettämässä selvityksessä kustannukset osoittautuivat kuitenkin  korkeiksi. Typenpoiston tehostaminen 80 – 90 %:n poistotehoon kaikilla puhdistamoilla vaatisi 400 – 600 miljoonan euron investoinnit.

Vastaavasti fosforinpoiston merkittävä tehostaminen edellyttäisi 200 – 600 miljoonan euron investointeja tavoitetasosta riippuen.

Jätevesimaksut nousisivat typenpoiston takia 5 – 17 % ja fosforinpoistoa tehostettaessa 1 – 16 %.  Suuri vaihtelu johtuu siitä, että lähtötilanne puhdistamoittain vaihtelee.

Jätevesissä on haitallisia orgaanisia aineita, kuten lääkeainejäämiä ja palonsuoja-aineita. Haitallisten aineiden poistamiseen soveltuvia teknisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi otsonointi ja aktiivihiilikäsittely.

Niiden toteutus vaatisi tavoitetasosta riippuen noin 700 – 1400 miljoonan euron investoinnit ja samalla jätevedenpuhdistuksen energiankulutus kasvaisi noin 30 – 80 %. Jätevesimaksuihin aiheutuisi 9 – 41 % korotus.

Tällä hetkellä lannoitevalmisteiksi prosessoitu puhdistamoliete ja sen sisältämä fosfori hyödynnetään viherrakentamisessa tai maataloudessa. Selvityksessä arvioitiin fosforin talteenoton vuosittaisiksi lisäkustannuksiksi 60 – 90 miljoonan euron.

Talteen otetun fosforin arvo nykyhinnalla olisi 2 – 4 miljoonaa euroa. Fosforin talteenoton tehostaminen vaatisi noin 5-14 % korotuksen jätevesimaksussa. Kustannusarviot perustuvat menetelmiin, joita ei toistaiseksi ole täydessä mittakaavassa toteutettu.

Suuri osa haitallisista aineista on peräisin tavallisista kotitalouksista ja niissä käytettävistä tuotteista. Vesihuoltoinsinööri Saijariina Toivikko Vesilaitosyhdistyksestä toteaa, että haitallisten aineiden kuormitusta on järkevä vähentää ensisijaisesti niiden käyttöä rajoittamalla, sillä selvitys osoittaa, että niiden poistaminen jätevedenpuhdistamoilla olisi kallista ja kuluttaisi paljon energiaa.

Anna Mikola selvityksen tehneestä Ramboll Finland Oy:stä kertoo tarkastelun osoittavan, että erilaisia teknisiä ratkaisuja on olemassa, mutta niiden kustannustehokkuus on usein heikko. Selvityksessä nousi esiin myös uusia ja lupaavia tekniikoita, joiden toimivuudesta ja kustannustasosta ei kuitenkaan vielä ole takeita. Alan kehitystä kannattaa kuitenkin seurata.

Vesilaitosyhdistyksen teettämässä selvityksessä tarkasteltiin erilaisia yhdyskuntajätevesien käsittelyn tehostamisen menetelmiä ravinteiden poiston, hygienisoinnin, haitta-aineiden ja mikromuovien poiston sekä fosforin talteenoton näkökulmasta.

(Lähde: Vesilaitosyhdistys)

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *