Helsinki ei enää niputa pyöräilyä yhdessä jalankulun kanssa kevyeksi liikenteeksi, vaan pyöräily nähdään ajoneuvoliikenteenä ja halutaan erilleen jalankulkijoista. (Kuva: Ville Miettinen)

Helsingin pyöräväylien suunnittelusta on valmistunut ohjeistus kaupunki- ja liikennesuunnittelun tueksi. Se on ensimmäinen erityisesti kaupunkiympäristöön tarkoitettu pyöräliikenteen suunnitteluohje Suomessa.

Suunnitteluohjeessa käsitellään verkkotason suunnitteluperiaatteita, erilaisia pyöräväylä- ja risteysratkaisuja sekä tiemerkintöjen ja liikennemerkkien käyttöä.

Ohjeen tarkoituksena on edistää turvallisen ja houkuttelevan jalankulku- ja pyöräily-ympäristön suunnittelua. Tavoitteena on tehdä pyöräilystä entistä kilpailukykyisempi kulkumuoto.

– Jokainen suunnitteluratkaisu verkkotason isoista valinnoista katuympäristön pieniin yksityiskohtiin vaikuttaa pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siihen, pyöräilläänkö vai ei, liikenneinsinööri Niko Palo Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta sanoo.

Helsinki ei enää niputa suunnittelussa pyöräilyä yhdessä jalankulun kanssa kevyeksi liikenteeksi, vaan pyöräily nähdään ajoneuvoliikenteenä ja erotetaan aiempaa tehokkaammin jalankulusta. Tätä ajattelutavan muutosta suunnitteluohje ilmentää.

Palon mukaan pyöräliikenteen suunnitteluohje onkin hyvin tärkeä myös jalankulkijoiden kannalta.

– Liikenneympäristöstä pitää rakentaa sellaista, että pyöräliikenne voi kasvaa haittaamatta jalankulkua.

Ennen vallalla ollut suunnittelukäytäntö katsoi, että pyöräilijät kuuluvat pyörätielle. Uudessa ohjeistuksessa lähdetään siitä, että pyöräteitä rakennetaan sinne, missä niille on tarvetta. Rauhallisilla kaduilla pyöräteitä ei välttämättä tarvita, vaan pyörät voivat ajaa ajoradalla kuten muutkin ajoneuvot.

Pyöräilyn edistämisellä
varaudutaan kasvuun

Helsingin tavoitteena on nostaa pyörällä tehtävien matkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Nykyään pyörällä taittuu noin kymmenen prosenttia matkoista.

Tavoitteen taustalla on Helsingin ja koko seudun nopea kasvu. Helsingin väkiluvun on arvioitu nousevan vuoteen 2050 mennessä 860 000 asukkaaseen ja koko seudun väkiluvun 2 miljoonaan.

Uudet asukkaat ja työpaikat lisäävät liikkumisen tarvetta, mutta liikenteen käytettävissä oleva tila ei kasva. Jotta kasvavan kaupungin liikenne säilyy toimivana, on yhä useammat matkat tehtävä tehokkailla ja tilaa säästävillä kulkumuodoilla.

– Mitä useampi matka tehdään kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä, sitä sujuvammin kaupungin liikenne toimii, sanoo Helsingin pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen.

Helsingin pyöräliikenteen suunnitteluohje

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.