Uuden tutkimuksen mukaan linnut törmäävät erittäin harvoin tuiulivoimaloihin.

Muuttavat linnut selvästi havaitsevat tuulivoimalat ja väistävät yksittäisiä voimaloita tai kiertävät koko tuulivoimapuiston. Tulokset löytyvät Perämeren koillisrannikolla sijaitsevassa tuulivoimapuistossa on tehdystä laajasta seurantatutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkkailtiin lintujen käyttäytymistä kevät- ja syysmuuton aikana Iin ja Simon rannikkoalueelle viime vuosina rakennettujen maatuulipuistojen alueella. Rannikkoalueelle sijoittuu mm. merkittävä Lapissa pesivien petolintujen muuttoreitti.  FCG:n (Finnish Consulting Group) Oulun toimipisteen linnustoasiantuntijat aloittivat muuttolintujen havainnoinnin TuuliWatti Oy:n Iin Olhavan ja Taaleritehdas Oy:n Nybyn tuulipuistojen alueella keväällä 2014. Seuraavana vuonna muutontarkkailua tehtiin sekä Olhavan-Nybyn alueella että TuuliWatin Simon Leipiön tuulipuistossa.

-Kahden ensimmäisen vuoden seurantatulokset Iin Olhavan-Nybyn  ja Simon Leipiön tuulivoimapuistojen alueelta tukevat hyvin vahvasti muualla maailmassa tehtyjen vastaavien linnustoseurantojen tuloksia: linnut pyrkivät kiertämään tuulivoimapuistoja ja väistämään tuulivoimaloita. Muuton tiivistyminen noin 500-1000 metrin etäisyydelle tuulivoimapuistojen länsi- ja itäpuolelle osoittaa selvästi lintujen havaitsevan tuulivoimalat, kertoo biologi Ville Suorsa FCG:stä.

-Myös suuri osa tuulivoimapuistojen kautta muuttavista linnuista oli valinnut reittinsä jo hyvissä ajoin ennen lentämistään voimaloiden väliin ja lensi alueen läpi melko suoraviivaisesti ilman voimakkaita väistöliikkeitä. 500-600 metrin etäisyys tuulivoimaloiden välissä näyttää riittävän siihen, että linnut voivat lentää niiden välistä turvallisesti, Suorsa sanoo.

Kahden ensimmäisen seurantavuoden aikana Olhavassa havaittiin kaikkiaan 26 000 tarkkailun kohteena olevien lajien lintuja, joista vain 0,04% oli havaintojen perusteella vaarassa törmätä tuulivoimaloihin. Seurannan aikana ei kuitenkaan havaittu yhtään törmäystä tuulivoimaloihin. Lisäksi Iissä ja Simossa etsittiin lähes 600 kertaa yksittäisen tuulivoimalan ympäriltä maastosta voimaloihin mahdollisesti törmänneitä lintuja. Tuulivoimaloihin törmänneitä lintuja ei kuitenkaan löydetty etsintöjen aikana.

-Kuolleiden lintujen etsintään ja lintujen törmäysten tarkkailuun liittyy tietysti epävarmuustekijöitä, mutta tutkimuksemme perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Olhavan-Nybyn ja Leipiön tuulivoimapuistojen alueella lintujen törmäykset voimaloihin ovat erittäin harvinaisia, Suorsa toteaa.

FCG jatkaa linnuston seurantatutkimuksia tänä vuonna entistä laajempana. Havainnointi ulotetaan myös Nybyn pohjoispuolelle Myllykankaan tuulivoimapuiston alueelle, jonne Taaleritehdas on viime vuoden aikana rakentanut 22 uutta tuulivoimalaa. Perämeren koillisrannikon lisäksi linnustovaikutusten seurantaa laajennetaan myös Kalajoen alueelle.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  1. Tämä on tiedetty ilman tutkimustakin. Jotkut vihreät ovat vastustaneet tuuligeneraattoreita ilman faktoja vastustamisen vuoksi.
    Vesivoiman käytön lisäämistä vastustetaan myös mutu-tuntumalla.