Oulun Energia Oy tavoittelee sähkön- ja lämmöntuotantonsa muuttamista täysin hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Tarkoitus on, että yhtiö hyödyntää tuolloin vain sellaisia tuotantomenetelmiä ja energialähteitä, joiden käyttö ei lisää hiilidioksidin määrää ilmakehässä.

Hiilineutraalisuus koskee Oulun Energian kokonaan ja osittain omistamaa energiantuotantoa. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeä hiilineutraalisuus on keskeisellä sijalla yhtiön uudessa strategiassa. Toimitusjohtaja Juhani Järvelä sanoo linjauksen tarkoittavan, että Oulun Energia tukeutuu tulevaisuudessa ensisijaisesti uusiutuviin energialähteisiin.

– Vähennämme hiilidioksidipäästöjämme käyttämällä tuotannossamme esimerkiksi puuta ja muita biopolttoaineita sekä aurinkoa, vettä, tuulta, geotermistä lämpöä ja jätettä. Myös ydinvoima on jatkossa pieni osa tätä kokonaisuutta, hän kertoo.

Puun hyödyntämisestä polttoaineena tosin syntyy hiilidioksidipäästöjä, mutta ne kompensoituvat, koska kasvaessaan puut sitovat hiilidioksidia. Biomassa lasketaan näin nollapäästöiseksi. Tähän liittyen Oulun Energia on jo muutaman vuoden ajan tuottanut metsien kasvua kiihdyttävää biotuhkalannoitetta ja edistänyt näin hiilen sidontaa.

– Usein kehityksen kärjessä olevat yritykset pystyvät löytämään uudenlaisia toimintamalleja ja tuomaan ensimmäisinä markkinoille kilpailukykyisiä palvelukokonaisuuksia, Järvelä muistuttaa.

Esimerkkinä tästä hän ottaa esille aurinkopaneelit.

– Yrityksemme oli Suomessa ensimmäisten joukossa muutama vuosi sitten, kun aloitimme aurinkopaneeli-liiketoiminnan. Tällä hetkellä Oulun Energian suunnittelemilla ja toteuttamilla aurinkovoimaloilla on jo viidenneksen markkinaosuus Suomen vuotuisesta aurinkopaneelimyynnistä.

Hiilineutraalisuuteen Oulun Energia etenee asteittain ja todennettavalla tavalla. Tänä vuonna yhtiön käyttämistä energialähteistä hiilineutraaleja on vajaa 50 prosenttia. Tavoitteena on, että vuonna 2050 sen tuotanto ei lisää ilmakehän hiilidioksidia lainkaan.

– On mahdotonta tietää, millaisia ratkaisuja on käytettävissä kymmenien vuosien kuluttua. Esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoon ja varastoimiseen voi tulla tarjolle teknisesti ja kaupallisesti toimiva ratkaisu, Järvelä toteaa.

Pyrkimys hiilineutraalisuuteen edellyttää Juhani Järvelän mukaan Oulun Energialta turpeen hyödyntämistä energiantuotannossa vielä pitkään. Kotimaisen turpeen käytöllä pystytään ylläpitämään elintärkeä huoltovarmuus ja takaamaan turvallinen aikataulu uusiutuvien ja muiden energialähteiden käytön kehittämiselle sekä asteittaiselle lisäämiselle.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.