Helsinki on edennyt hyvin energiansäästötavoitteissaan. (Kuva: Ville Miettinen)

Kaupungin energiankulutus väheni viime vuonna neljä prosenttia, käy ilmi Helsingin kaupunginhallitukselle esitetystä raportista. Kaupunginhallitus päätti maanantaina merkitä tiedoksi raportin Energiasäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2014, jonka mukaan kaupungin energiankulutus vuonna 2014 oli 1598 GWh, mikä on noin neljä prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Kaupungin kiinteistöjen sähkönkulutus oli kaksi prosenttia pienempi kuin vuonna 2013 ja lämmön sääkorjaamaton kokonaiskulutus oli vajaat neljä prosenttia pienempi.

Energiankulutus kasvoi ainoastaan raideliikenteen sähkönkulutuksessa.

Kasvihuonekaasupäästöt olivat HSY:n ennakkotietojen mukaan Helsingin kaupunkialueella yhteensä noin 2,8 miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia, mikä on 2 % vähemmän kuin vuonna 2013.

Vuoteen 1990 verrattuna päästöt olivat noin 23 % pienemmät. Asukasta kohden tarkasteltuna päästöt ovat vähentyneet vuodesta 1990 noin 39 %. Vuonna 2014 ne olivat 4,5 tonnia asukasta kohden, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

– Helsinki on siis saavuttanut pääkaupunkiseudun ilmastostrategian mukaisen vuodelle 2030 asetetun päästövähennystavoitteen merkittävästi ennen määräaikaa, raportissa todetaan.

Linkki Helsingin energiansäästötoimintaa kartoittavaan raporttiin

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.