Tiukkaan päästövähennystavoitteeseen sitoutuneet Hinku-kunnat ovat mukana Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa. Kunnat ovat lupautuneet vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

27 Hinku-kunnan tekemä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus vahvistaa Suomen mainetta kestävän kehityksen edelläkävijänä maailmalla. Hinku-kunnat haluavat samalla olla esimerkkinä Suomen muille kunnille siitä, kuinka kestävää kehitystä ja aluetaloutta voidaan vahvistaa yhtä aikaa.

Hinku-kuntien päästöt laskivat 21 prosenttia vuosina 2007 – 2013. Päästösektoreista suurimmat vähennykset kohdistuivat energiasektoriin, erityisesti kaukolämpöön (44 %), sähkönkäyttöön (30 %) ja muuhun fossiilisen polttoaineen käyttöön (23 %). Myös jätesektorin päästöt vähenivät merkittävästi (19 %). Liikenteen päästöt taittuivat 12 % ja maatalouden päästöt 4 %.

Kunnittain tarkasteltuna eniten päästöjään vähensivät Iin kunta (67 %) ja Hanko (44 %) sekä Kitee, Lieksa ja Porvoo (kaikki 27 %). Useimmissa Hinku-kunnissa päästövähennys oli 10 – 20 %.

Keinot yksinkertaisia, säästöt huomattavia

Merkittävin syy ilmastopäästöjen vähenemiseen on kuntien siirtyminen sekä kaukolämmössä että erillislämmityksessä fossiilisista polttoaineista puupohjaisiin energianlähteisiin ja maalämpöön. Myös kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on vaikuttanut hyvään tulokseen.

Ratkaisut ovat olleet myös kustannustehokkaita ja tukeneet alueen työllisyyttä. Sekä kunnat, paikallinen elinkeinoelämä että asukkaat ovat toteuttaneet päästöjä vähentäviä toimenpiteitä.

Teoille vaikuttavuutta Hinku-monistamosta

Suomen ympäristökeskus kehittää Hinku-kunnille monistamoa hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja kopioimiseksi. Tarkoituksena on vielä tämän vuoden puolella tuottaa joukko ratkaisukortteja ja videoita esimerkillisistä toimenpiteistä päästö- ja säästövaikutuksineen.

Hankkeessa on myös tänä vuonna kehitetty ns. Hankintamappi-verkkopalvelu, joka auttaa cleantech-yhteishankintojen tekemisessä. Hinku-kunnissa on parhaillaan käynnissä aurinkopaneelien yhteishankinta leasing-periaatteella.

Hinku-kuntien päästöt 2007-2013

www.hinku-foorumi.fi

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.