Suomen kuuden suurimman kaupungin Helsingin, Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunginjohtajien ilmastoverkosto päätti tiivistää ilmastoyhteistyötä ja osallistua kansainvälisiin ilmastoverkostoihin. Päätös syntyi juuri Pariisin ilmastokokouksen alla.

– Huippukokouksen jälkeen merkittävä seuraava välietappi on vuoteen 2030 tähtäävien ilmastotavoitteiden määrittely. Suomalaisilla kunnilla on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen laaja tehtäväkenttä ja se heijastuu myös suurena vastuuna ilmastotyössä, toteaa Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

– Kaupunkien välinen yhteistyö on Turulle keskeinen väline saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme vahvistavat myös kilpailukykyämme, kun kehitämme yhdessä ratkaisuja maailman keskeisimpiin haasteisiin, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell toteaa.

Sitran aloitteesta vuonna 2011 perustetun kaupunginjohtajien ilmastoverkoston uutena aloitteena on, että Suomen suurimmat kaupungit liittyvät kansainvälisiin kaupunkien ilmastositoumuksiin. Kaupungit tekevät yhteistyössä omat ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tiekartat.

Päästöt vähentyneet kaikissa kaupungeissa

Kaupungit ovat saavuttaneet yhteistyöllä jo paljon toteuttaessaan kymmentä aikaisempaa aloitettaan. Kaupungit ovat esimerkiksi kouluttaneet jo yli 3 000 ekotukihenkilöä työpaikoille ja lisänneet julkisten kiinteistöjen, kuten koulujen ja virastojen energiatehokkuutta. Lisäksi on parannettu asukkaiden ja pk-yritysten energiansäästövalmiuksia.

Verkoston jokaisen kaupungin asukaskohtaiset päästöt ovat alentuneet vuodesta 1990. Helsingissä asukaskohtaiset päästöt ovat pudonneet peräti 39 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

Lisää kansainvälistä yhteistyötä

Kaikki kaupungit ovat jo mukana nykyisessä Covenant of Mayors -sitoumuksessa, joka tähtää energiatehokkuuden parantamiseen ja sitä kautta päästöjen vähentämiseen 20 prosentilla vuoteen 2020.

Uusia ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen ilmastositoumuksia ovat Euroopan Unionin New Covenant of Mayors -sitoumus ja maailmanlaajuinen Compact of Mayors -sitoumus. Helsinki liittyi marraskuussa 2015 Compact of Mayors -sitoumukseen.

Molemmat uudet sitoumukset pyrkivät päästövähennyksiin, uusiutuvan energian lisäämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kaupungit hakevat sitoumuksilla yhdenmukaisia tapoja päästöjen raportointiin, ilmastoriskien analysointiin ja ilmastomuutoksen hillintään sekä sopeutumisohjelmien laadintaan.

Kaupunginjohtajien ilmastoverkoston tavoitteena on, että kukin kaupunki liittyy ainakin toiseen sitoumuksista. Lisäksi tavoitteena on, että Suomen suurimmat kaupungit ovat ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen edelläkävijöitä ja ovat hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Kaupunkien nykyiset ilmastotavoitteet

Turun tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Helsingin, Vantaan ja Tampereen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Oulun tavoitteena on asukaskohtainen 20 prosentin päästövähennys vuoteen 2020 mennessä.

Espoon ja muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisenä tavoitteena on asukaskohtainen 39 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.