MRL:n poikkeamisvalta siirtyisi lausunnoille lähetetyn lakimuutoksen myötä kunnille.

Ympäristöministeriö on lähettänyt lausunnoille luonnoksen hallituksen esitykseksi, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Esitysluonnoksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettaisiin siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta siirrettäisiin kokonaan kunnille. Jo nykyisin suurin osa poikkeamispäätöksistä on kunnilla. Muutoksen myötä kunnille siirtyisivät muun muassa kaikki rantarakentamisen poikkeamispäätökset.

Esitysluonnoksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia muutettaisiin myös siten, että alueellisen poikkeamisen soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan myös asemakaava-alueella olemassa olevan liike- tai toimistorakennuksen tilojen muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun käyttöön, joka ei aiheuta ympäristöhäiriötä.

Ehdotettujen muutosten tarkoituksena on selkeyttää viranomaisten välistä työnjakoa sekä helpottaa rakentamista nopeuttamalla ja yksinkertaistamalla poikkeamisasioiden käsittelyä.

Luonnoksesta voi antaa lausuntoja 4.11.2015 saakka.

Lausuntopyyntö

 

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.