Helen Oy on suunnitellut uuden mallin, jolla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä. Hajautettuun energiantuotantoon perustuvassa mallissa investoidaan vaiheittain biopolttoaineiden lisäämiseen lämmöntuotannossa. Samalla huomioidaan uusien teknologioiden mahdollisuudet sekä mahdolliset muutokset asiakkaiden energiankäytössä.

Uusi suunnitelma pohjautuu Helenin Kehitysohjelmaan kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta. Tehdyissä selvityksissä on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta ja nostaa uusiutuvan energian osuus 20 prosenttiin.

Helsingin kaupunginvaltuuston edellyttämien tavoitteiden saavuttamiseksi Helen on suunnitellut mallin, jossa panostetaan ensivaiheessa lämmöntuotantoon biopolttoaineilla. Samalla haetaan mahdollisuuksia mm. aurinkolämmön, geotermisen lämmön ja lämpöpumppujen hyödyntämiseen laajamittaisesti.

Lopullisesti asiasta päättää Helsingin kaupunginvaltuusto.

Ensimmäisenä merkittävänä investointihankkeena toteutettaisiin Salmisaaren voimalaitosalueelle pellettilämpölaitos, joka korvaisi öljykäyttöisen lämpölaitoksen.

Uusi lämpölaitos olisi mahdollista ottaa käyttöön vuonna 2017 ja se tuottaisi 25 000 kerrostalokaksion lämmöntarvetta vastaavan energiamäärän.

Seuraavana askeleena toteutettaisiin suuri biolämpölaitos Vuosaaren voimalaitosalueelle ja mahdollisesti myös toiselle rakennuspaikalle. Helsingin kaupunki voisi päättää Hanasaaren yhteistuotantovoimalaitoksen toiminnan lopettamisesta 2020-luvun alkupuolella, kun riittävä lämmöntuotantokapasiteetti on pystytty varmistamaan.

Helenin tiedote

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.