Turun seudun jätehuoltolautakunta on antanut Turun seudulle ensimmäiset yhteiset jätehuoltomääräykset. Aiemmin määräykset olivat kuntakohtaisia ja poikkesivat joiltain osin toisistaan. Seudulliset jätehuoltomääräykset yhtenäistävät käytäntöjä ja huolehtivat jätehuollon lainmukaisesta toteutumisesta koko seutukunnassa.

Jätehuoltomääräyksillä määrätään muun muassa miten kiinteistöjen jätehuolto järjestetään ja miten jätteet kullakin alueella kerätään sekä miten ja mihin jätteet kuljetetaan käsittelyn järjestämiseksi. Määräykset koskevat myös jätteiden lajittelua, keräämistä, kuljettamista ja roskaantumisen ehkäisemistä.

Aiemmin kukin kunta päätti omista jätehuoltomääräyksistään. Nyt päätökset tehdään alueellisena jätehuoltoviranomaisena toimivassa seudullisessa jätehuoltolautakunnassa. Pääosin määräyksiin tehdyt muutokset ovat täsmennyksiä ja tarkennuksia, jotka johtuvat lainsäädännön ja siinä käytettyjen käsitteiden muutoksista. Olennaisimmat sisällölliset muutokset liittyvät jätteiden kiinteistöittäiseen erilliskeräykseen, jätteiden omatoimiseen käsittelyyn sekä jätehuoltoviranomaisen uusiin tehtäviin.

Uusien määräyksien mukaan asuinkiinteistöillä biojäte tulee lajitella ja kerätä erikseen 1.1.2016 alkaen vähintään 20 huoneiston taloyhtiöissä Kaarinan, Liedon, Raision, Turun, kanta-Maskun, kanta-Naantalin ja kanta-Paraisten alueilla.

Kaatopaikkajätteen erilliskeräys lopetetaan asuinkiinteistöillä. Astiat poistuvat taloyhtiöistä marraskuun 2015 lopussa.

Naapurit voivat jatkossa käyttää yhteistä kompostoria biojätteen käsittelyyn. Asuinkiinteistön jätevesijärjestelmässä muodostuvaa asianmukaisesti esikäsiteltyä lietettä voi antaa myös naapurin pellolle lannoitteena hyödynnettäväksi.

Kuntien ja muiden julkisten toimijoiden toimipaikoissa on järjestettävä erilliskeräys kierrätyskelpoiselle muovijätteelle, jos sitä syntyy vähintään 10 kiloa viikossa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.