Nykyaikainen viemärin ylivuotoputki, josta hälytys tulee puhelimeen tekstiviestillä. Paineanturit reagoivat veden noustessa tarpeeksi ylös. (Kuva: Ari Jousmäki)

Vesihuollon toimitusvarmuus ja omaisuuden arvon säilyttäminen ovat vesihuollon toiminnassa keskeisiä tavoitteita. Maanalaisten verkostojen arvo on suuri ja kuntoa mittaavia menetelmiä on ollut vain vähän käytössä. Vesihuoltoverkostot ovat monin paikoin Suomessa melko vanhoja, ja ne tarvitsevat järjestelmällistä kunnossapitoa, jotta niiden toimivuus voidaan taata jatkossakin.

Lahdessa haluttiin vastata tähän haasteeseen ja kehittää vesihuoltoverkostojen kunnossapidon prosessia. Tutkimuksen avulla kerättiin tietoja kunnossapidon tarpeellisuudesta. Tavoitteena on laatia toimiva, hallittu kunnossapidon malli.

Vanhenevan verkoston lisääntyessä ja saneerausvelan kasvaessa verkoston normaaliin käyttöön syntyy häiriöitä. Tällöin kunnossapidosta tulee ennakoivan huoltotyön sijaan palokuntatyötä muistuttavaa korjaustapahtumasta toiseen kiirehtivää suunnittelematonta ylläpitoa. Samalla toimitusvarmuuteen ja terveyteen liittyvät riskit kasvavat.

Kunnossapidon tehtävien tunnistaminen luo pohjan

Kun vesihuoltoverkoston toimintaan liittyvät prosessit tunnistetaan ja ymmärretään, voidaan valita parhaat käytettävissä olevat keinot ylläpitää vesihuollon verkostoja taloudellisesti. Suurelta osin kuntotutkimusmenetelmät ovat tiedossa ja ne ovat pääsääntöisesti kokemusperäisiä, mutta niiden yhtenäinen hallinta ontuu.

Olennaisia kysymyksiä ovat muun muassa kenen toimesta kunnossapito on syntynyt, mitä varten kunnossapito on tuotettu, kuinka hyvin kunnossapito toteuttaa tavoitteita ja kuinka ymmärrettävää kunnossapito on. Nykytilakartoituksen ja analysoinnin avulla saadaan aikaan kunnossapitostrategia, jolloin haluttu toimintamalli on käytettävissä.

Verkoston hallintaa voidaan kehittää tunnistamalla, kuvaamalla ja ymmärtämällä vesihuoltoverkostoon liittyviä prosesseja.

Näiden tietojen pohjalta on kehittämishankkeessa luotu kuntotutkimuksen ja kunnossapidon suunnitelma eli kunnossapitomalli ennakkohuollosta. Mallista pyrittiin tekemään käytettävyyden ja päivittämisen kannalta mahdollisimman helppo.

Kohti ennakoivaa kunnossapitoa

Kunnossapito on jatkuvaa työtä ja aina sitä ei voida edes perustella taloudellisilla syillä. Toimimaton verkoston osa tarvitsee joko kunnossapitoa tai saneerausta, ja jossain vaiheessa on määriteltävä se raja, jolloin kunnossapitoa ei enää kannata tehdä vaan verkostoa ryhdytään saneeraamaan.

Oikein suunnitellulla ja toteutetulla kunnossapidolla voidaan kuitenkin melko helposti ennakoida tulevat saneeraustarpeet. Hyvin toteutettu kunnossapito antaa vesihuoltoverkostoille myös huomattavasti pidemmän käyttöiän.

Lue lisää aiheesta Ari Jousmäen artikkelista torstaina 19.3. ilmestyvässä Kuntatekniikka-lehdessä.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *