Helsinki ottaa lisää jalkakäytävien talvihoitoa vastuulleen. (Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki / Vladimir Pohtokari)

Helsingin yleisten töiden lautakunta on päättänyt ottaa Pasilan, Kumpulan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueilla tontinomistajalle kunnossapitolain nojalla kuuluvat katujen talvikunnossa- ja puhtaanapitotehtävät kaupungin huolehdittaviksi toistaiseksi 1.10.2015 alkaen. Aiemmin Helsingin kaupunki on hoitanut vastaavia tehtäviä esikaupunkialueilla sekä Etu-Töölössä.

Kaupunki perii talvihoidosta aiheutuvat kustannukset tontinomistajalta lautakunnan huhtikuussa 2014 tekemän päätöksen mukaisesti. Maksu määräytyy käytetyn rakennusoikeuden ja tontin pinta-alan mukaan.

Tontinomistajan velvollisuudeksi jää edelleen tontille johtavan kulkutien kunnossapito. Vastuu tontilta peräisin olevien roskien sekä lumen ja jään poistamisesta säilyy edelleen tontinomistajalla, eikä niitä saa siirtää katualueelle. Vastuuseen sisältyy myös esimerkiksi tontilla olevan rakennuksen syöksytorvista valuneen jalkakäytävälle jäätyneen veden poistaminen.

Katu- ja puisto-osaston selvitysten mukaan katujen talvihoito- ja puhtaanapitotehtävien rationaalinen järjestäminen ja yhdenmukaisen laatutason saavuttaminen sekä pyrkimys tontinomistajien tasapuoliseen kohteluun puoltavat talvihoito- ja puhtaanapitotehtävien ottamista kaupungin huolehdittaviksi.

Pitkäaikaisten kokemusten mukaan kaupungin vastuulle otetuilla alueilla talvihoidossa saavutetaan monia hyötyjä. Moninkertainen lumenkäsittely aurauksen yhteydessä vähenee, kun lumi voidaan aurata tarkoituksenmukaisesti koko katualueella.

Samalla jalkakäytävien talvihoidon laatu yhdenmukaistuu eikä ole riippuvainen tonttikohtaisesta vastuunotosta. Kaluston käyttö helpottuu ja muun muassa katupölyongelmat vähenevät. Uudessa järjestelmässä tontinomistajien vastuu jalkakäytävillä tapahtuvista liukastumistapaturmista pääosin lakkaa.

Helsingin kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2012, että katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon pyritään siirtymään vaiheittain kantakaupungissa siten, että tavoitteena on saada koko kaupunki kokonaisvastuuhoidon piiriin vuonna 2020.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *