Arkkitehtiliitto SAFAn kestävän kehityksen vuosipalkinto TunnustusPAANU 2011 annettiin Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle.

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kestävän kehityksen vuosipalkinto TunnustusPAANU 2011 on myönnetty 16.2.2012 Oulun kaupungin rakennusvalvonnalle pitkäjänteisestä rakentamisen laadunohjauksen ja ennakko-ohjausprosessin kehittämisestä. Paanun ottivat vastaan Helsingissä rakennusvalvonnan johtaja Tapani Mäkikyrö ja kaupunginarkkitehti Jari Heikkilä.
 
Virasto on vuodesta 2007 keskittynyt erityisesti energiakysymysten ratkomiseen. Oleellisena keinona rakentajien ohjaamisessa on ollut ”hoksauttaminen”, jossa rakentajille esitetään vaihtoehtoja energiaa säästävistä ratkaisuista. Tietoa energiatehokkaammasta rakentamisesta on annettu monipuolisissa rakentajailloissa ja verkkosivuston www.pientalonlaatu.fi välityksellä. Rakennusvalvonnan sivuilla on lisäksi runsaasti aihepiiriä tukevaa materiaalia.
 
Rakennusvalvonnalla kaiken talonrakentamisen luvanmyöntäjänä on avainrooli ekologisesti kestävän rakentamisen edistämisessä. Tämän kaltainen rakennusvalvonnan laadunohjaus on ainutlaatuista koko maassa. Ainoastaan oululaisilla pientalorakentajilla on ollut mahdollisuus saada näin laaja tietopaketti rakennuslupamaksuun sisältyvänä. Koulutusta on ollut mahdollista saada energiatehokkuuden lisäksi kosteusasioista, sisäilman laadusta ja laajemmin rakentamisen ympäristövaikutuksista. Esillä eivät ole olleet ainoastaan tekniset näkökohdat vaan myös arkkitehtuurin keinot. Tilasuunnittelun tehokkuus eli turhien tilojen välttäminen sekä jäähdytystarpeen estäminen passiivisin keinoin ikkunoita varjostamalla ovat tehokkaita energiansäästötapoja. Osallistuminen ohjaukseen tapahtuu yleensä yhdessä omien ammattilaisten kanssa jo ennen kuin varsinainen suunnittelu on käynnistynyt ja toimitussopimuksia on tehty.
 
Oulun rakennusvalvonnan pitkäjänteisen työn hedelmät ovat vakuuttavia. Vuonna 2010 jo yli 90 % pientaloista ja 50 % suuremmista asuintaloista oli Oulussa vähintään matalaenergiatasoa. Pääkaupunkiseudulla matalaenergiataloja valmistui samana vuonna vain muutama.

Energiansäästöt ja hiilidioksidipäästöjen alenemat ovat olleet huikeita ja vailla vertaa Suomessa. Vuonna 2008 ja samoin 2009 lupakäsittelyissä "hoksautetuissa" rakennuksissa lämmitysenergian säästöpotentiaalia syntyi noin 600 gigawattituntia ja CO2-päästöalenemia vastaavasti noin 130 miljoonaa kiloa verrattuna 2008 normitasoon 50 vuoden tarkastelussa. Rahassa mitattuna runsaan 100 000 euron vuotuisella lisäsatsauksella rakentamisen laadunohjaukseen on saatu aikaan vuosittain jopa 40 miljoonan euron energiansäästöpotentiaali verrattuna rakentamisen vähimmäisvaatimuksin toteutettuihin rakennuksiin.
 
Seuraavaksi Oulussa on tarkoitus saada v. 2012 vastaavat ohjeet ja ohjauskäytännöt myös korjausrakentamiseen. Oulun ennakoiva rakennusvalvonta -konsepti on otettu yhdeksi ERA17  (Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 -toimintaohjelma) tavoitteeksi ja mallia ollaan  nyt monistamassa mm. Vaasaan, Porvooseen sekä Joensuun ympäristökuntiin.  
 
TunnustusPAANU on tunnustuspalkinto toiminnasta ekologisesti kestävämmän rakentamisen edistämiseksi.  Se on Suomen Arkkitehtiliiton kestävän kehityksen alaosaston EKO-SAFAn ideoima ja sitä on jaettu vuodesta 2003 lähtien. TunnustusPAANU on Tyrvään palaneen vanhan kirkon paanutalkoissa käsin veistetty ja hautatervalla tervattu kattopaanu.

Antti Pulkkinen

Pientalon laadun tekemisen arviointi

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *