Turvallinen kaupunki –verkkosivustolta saa tietoa ja työkaluja rakennetun ympäristön suunnitteluun.

Mitä turvallisuus rakennetussa ympäristössä tarkoittaa ja mihin suunnittelulla voidaan vaikuttaa? Näihin kysymyksiin vastaa uusi www.turvallinenkaupunki.fi -verkkosivusto. Sivuston pääteemoja ovat sosiaalinen turvallisuus, rikosten ja ilkivallan ehkäisy, tapaturmien ehkäisy, liikenneturvallisuus sekä elinympäristön laatu.

Verkkosivuston tarkoituksena on innostaa keskusteluun suunnittelijat, asukkaat, päättäjät ja kaikki muut toimijat, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan ympäristön turvallisuuteen ja turvallisuuden kokemiseen. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa turvallisesta elinympäristöstä sekä käytännön esimerkkejä ja työkaluja suunnittelun avuksi.

– Rakennettu ympäristö vaikuttaa monella tavalla ihmisten turvallisuuteen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin. Se luo perustaa turvalliselle arjelle ja turvallisuuden kokemiselle. Hyvän rakennetun ympäristön syntymiseen tarvitaan monenlaista yhteistyötä, osaavaa suunnittelua ja rakentamista sekä jatkuvaa kunnossapitoa ja hoitoa. Hyvällä suunnittelulla voidaan edistää ympäristön myönteisiä ominaisuuksia, sanoo ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Pokka puhui torstaina Rikoksentorjuntaneuvoston kokouksessa, jossa esiteltiin sivustoa.

– Huonolla suunnittelulla ja toteutuksella sekä puutteellisella hoidolla taas voi olla kielteisiä pitkäaikaisia vaikutuksia, joita on vaikea myöhemmin korjata. Huono suunnittelu voi johtaa myös segregaatioon ja eri alueiden eriarvoistumiseen, hän lisää.

Pokan mukaan hyvä rakennettu ympäristö kannustaa ihmisiä viihtymään pihoilla, kaduilla, puistoissa, joukkoliikenteessä ja muissa paikoissa ja palveluissa.

– Kun arjen turvallisuus on kunnossa, on helpompi kokea itsensä yhteisön jäseneksi ja sitoutua sen arvoihin sekä noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä. Tämä lisää meidän kaikkien yhteistä turvallisuutta ja turvallisuuden kokemista, Pokka muistuttaa.

Turvallinen kaupunki -verkkosivusto on syntynyt laajan yhteistyöhankkeen tuloksena. Hankkeen taustalla on sisäministeriön sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallinen elämä jokaiselle, jonka keskeisenä tavoitteena on liittää turvallisuusnäkökohdat yhä johdonmukaisemmin osaksi kaikkea yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista sekä alan ammattilaisten koulutusta.

Sivuston laadintaan ovat osallistuneet ympäristöministeriö, oikeusministeriö, rikoksentorjuntaneuvosto, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäasiainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Keskuskauppakamari ja Palosuojelurahasto. Sivuston on toteuttanut Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK).

Antti Pulkkinen

Turvallinen kaupunki -verkkosivusto

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *