Avoimet työpaikat 10.4.2017

Tampere/ liikenneinsinööri 1-068-17

Kaupunkiympäristö palvelualue/Kaupunkiympäristön suunnittelu

Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmää ja vastaa liikennejärjestelmän suunnittelusta. Tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset tehdään joko omana työnä tai tilataan ulkoisilta toimijoilta. Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö valmistelee ja toimeenpanee oman vastuualueensa osalta yhdyskuntalautakunnan päätökset. Yksikkö osallistuu myös Tampereen raitiotien suunnitteluun.

Liikenneinsinööri 1-068-17

Liikenneinsinöörin tehtäviin kuuluu kaavoitukseen liittyvät liikenteen asiantuntijatehtävät ja suunnitelmien tilaaminen sekä valittavan henkilön kokemuksen pohjalta määriteltävät asiantuntija- ja kehittämistehtävät. Osa tehtävistä tulee liittymään käynnissä olevaan raitiotiehankkeeseen. Lisäksi liikenneinsinöörille kuuluvat hankkeiden ohjelmointiin liittyvät tehtävät sekä aloitteiden käsittely.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotason tutkinto. Tehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja laajaa kokemusta liikennesuunnittelusta. Työtehtävässä on laaja vastuu omasta tehtäväalueesta. Vähimmäiskokemus vastaavista liikennesuunnittelutehtävistä on 10 vuotta. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa.

Eduksi katsotaan kokemus kaavoitukseen liittyvästä liikennesuunnittelusta sekä liikenteen ojauksesta. Arvostamme lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävistä antaa suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh 040 564 4518.

Hakuaika päättyy 27.4.2017. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.
IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivultawww.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.