Avoimet työpaikat 10.4.2017

Tampere/ liikenneinsinööri 1-069-17

Kaupunkiympäristö palvelualue/Kaupunkiympäristön suunnittelu

Liikennejärjestelmän suunnittelu on osa kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkiympäristön suunnittelun palveluryhmää ja vastaa liikennejärjestelmän suunnittelusta. Tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset tehdään joko omana työnä tai tilataan ulkoisilta toimijoilta. Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikkö valmistelee ja toimeenpanee oman vastuualueensa osalta yhdyskuntalautakunnan päätökset. Yksikkö osallistuu myös Tampereen raitiotien suunnitteluun.

Liikenneinsinööri 1-069-17

Liikenneinsinöörin tehtäviin kuuluu valittavan henkilön kokemuksen pohjalta määriteltävät suunnitelmien tilaamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävät. Osa tehtävistä tulee liittymään käynnissä olevaan raitiotiehankkeeseen. Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.6.2017 -31.12.2021.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto. Edellytämme kokemusta liikennesuunnitteluun liittyvistä tehtävistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.  Arvostamme lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.

Lisätietoja tehtävistä antaa suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh 040 564 4518.

Hakuaika päättyy 27.4.2017. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Hakijoiden toivotaan jättävän hakemuksensa sähköiseen IMURI -rekrytointijärjestelmään, mutta hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Tampereen kaupunki, Kirjaamo, PL 487, 33101 Tampere. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike ja viitekoodi.

IMURIn käyttöohjeet löytyvät sivultawww.tampere.fi/tyo/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat ja lisätietoa hakemisesta saat TampereRekrystä, puh. 040 806 3184.