2.3.2017

Nettijulkisuus maankäytön ja kaavoituksen päätöksissä

Alkaa 29.3.2017

Paikka Helsinki

Jaa artikkeli